2005 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD’de uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

2012-2014 yılları arasında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı olarak mecburi hizmet görevini tamamladıktan sonra 2014 yılında Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi’nde, 2015 yılında Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde, 2016-2020 yılları arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2018 yılında Doçentlik ünvanı almış, 2020-2021 yılları arasında Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmış, tıp fakültesi ve hemşirelik fakültesinde lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir.

Gümüştaş, İstanbul Ataşehir’de muayenehanesinde ve İstanbul Maltepe Mentalica Danışmanlık Eğitim ve Araştırma Merkezinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bilişsel Davranışçı Terapi ve EMDR uygulamaktadır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu,  otizm spektrum bozuklukları, psikoz açısından yüksek riskli çocuklar, aile içi şiddet, kurum bakımındaki çocuklar, okul reddi, epilepsili, astım tanılı  çocuklar, çocuklarda video-oyun deneyimleri, ergenlerde nomofobi alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.