2007 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimini 2014 yılında tamamlamıştır. 2014 yılında bir süre Bingöl Devlet Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak çalışmıştır. Ardından 2014-2018 yılları arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak görev yapmıştır. Bu hastanede kadın servisinde çalışmış, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sorumlu hekimliği yapmıştır. 2017-2018 yıllarında ise aynı hastanenin AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) biriminde çalışmıştır. Erişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamaktadır. Major Depresif Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Panik Bozukluk, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Madde Bağımlılığı alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Halen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.