Psikoloji lisans eğitimini tam burslu olarak kazandığı Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek onur derecesiyle bölüm ikincisi olarak tamamlamıştır. 2015 yılında aynı üniversitede Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na başlamış, evli bireylerde bağlanma, kişilerarası duygu düzenleme ve evlilik uyumu üzerine yazdığı yüksek lisans tezi ile 2017 yılında Uzman Klinik Psikolog unvanını almıştır. Şu anda Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Doktora eğitimine devam etmektedir.

Lisans eğitimi sırasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğrenci asistanı olarak görev almış, çeşitli projelere katılmıştır. Bunun yanı sıra İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Tıp Fakültesi’nde yetişkin, çocuk ve ergen bölümlerinde staj yapmıştır. Buna ek olarak Humanite Psikiyatri’de düzenlenen Mesleğe Hazırlık Staj Programı’nı tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi boyunca Özyeğin Üniversitesi’nde yürütülen, okul öncesi dönemdeki çocukların bilişsel ve sosyal gelişimini inceleyen bir TÜBİTAK projesinde araştırma asistanı olarak görev almıştır. Ardından Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Bunların yanı sıra, çeşitli psikoloji kitaplarının Türkçe’ye kazandırılması amacıyla çeviri süreçlerini yürütmüştür, bu çalışmalarına halen devam etmektedir.

Yüksek lisans stajını Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde poliklinik, servis ve akliye bölümlerinde yapmış, burada yetişkin bireylerle psikoterapi çalışmaları yürütmüştür. Bu sırada Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimi ile süpervizyon almıştır. Buna ek olarak EMDR 1. Düzey eğitimi (Yetişkin), Çocuk ve Ergenlerde EMDR 1. Düzey eğitimi, Dr. Öğr. Üyesi Nevin Dölek’ten Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimi, Family Enhancement and Play Therapy Center onaylı, Uzm. Psk. Danışman Filiz Çetin’den Çocuk Merkezli Oyun Terapisi teorik ve süpervizyon eğitimlerini tamamlamıştır. Uyguladığı testler arasında WISC-IV, MMPI, Catell 2A Zeka Testi, Catell 3A Zeka Testi, Alexander Pratik Yetenek Zeka Testi, Porteus Labirentleri Zeka Testi, Good Enough Testi, AGTE, Gesell Gelişim Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Metropolitan Okul Olgunluk Testi, Bender Gestalt Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Draw A Person, Standardize Mini Mental Testi yer almaktadır. Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.