Psikoloji lisans eğitimini tam burslu olarak kazandığı Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek onur derecesiyle bölüm ikincisi olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında bir sene süreyle Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğrenci asistanı olarak görev almıştır, çeşitli projelere katılmıştır. Bunun yanı sıra lisans eğitimi sırasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çapa Tıp Fakültesi’nde yetişkin, çocuk ve ergen bölümlerinde staj yapmıştır. Buna ek olarak Humanite Psikiyatri’de düzenlenen Mesleğe Hazırlık Staj Programı’nı tamamlamıştır.

2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na başlamış, evli bireylerde bağlanma, kişilerarası duygu düzenleme ve evlilik uyumu üzerine yazdığı yüksek lisans tezi ile 2017 yılında uzman klinik psikolog unvanını almıştır. 2015-2017 yılları arasında Özyeğin Üniversitesi’nde yürütülen, okul öncesi dönemdeki çocukların bilişsel ve sosyal gelişimini inceleyen bir TÜBİTAK projesinde proje asistanı olarak görev almıştır. Bunların yanı sıra, yüksek lisans eğitimi sırasında ve sonrasında çeşitli İngilizce-Türkçe psikoloji kitaplarının çevirmenliklerini yürütmüştür.

Yüksek lisans stajını Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde poliklinik, servis ve akliye bölümlerinde yapmış, burada yetişkin bireylerle psikoterapi çalışmaları yürütmüştür. Bu sırada Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimi ile süpervizyon almıştır. Buna ek olarak, çocuk ve yetişkinlere yönelik birçok değerlendirme/test eğitimi almıştır. MMPI, Catell 2A Zeka Testi, Catell 3A Zeka Testi, Alexander Pratik Yetenek Zeka Testi, Porteus Labirentleri Zeka Testi, Good Enough Testi, AGTE, Gesell Gelişim Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Metropolitan Okul Olgunluk Testi, Bender Gestalt Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Draw A Person, Standardize Mini Mental Testi gibi testleri uygulamaktadır.

Şu anda Doğuş Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.