• Çocuğun bakımını sağlayan ve gelişimini destekleyen, çocuğa model olan ”İlk Çevre”yi aile oluşturur. Bu nedenle çocuk ve ergenlere ruhsal destek verirken mutlaka aileye yönelik de danışmanlık ya da terapi hizmeti verilmesi önemlidir.
   • Ailenin özellikleri ve çocuğa yaklaşımı tek başına çocukta ruhsal sorunlara neden olmasa da çocuğun ruhsal sorunlarına farklı şekillerde etki eden önemli bir faktör olabilir.
   • Aile; anne, baba ve çocuklar arasındaki etkileşimlerden oluşan dinamik bir sistemdir. Ailelerin de bir birey gibi gelişim aşamaları vardır. Aileler çoğunlukla dengede kalma ve tutarlı bir yaşam oluşturma eğilimindedir.
   • Her aile kendi içinde açık ya da kapalı kurallar barındırır. Bu kurallar genellikle durağan ve değişime dirençli bir sistem oluştururlar. Her ailede ayrıca bazı çatışma ve dayanışma noktaları da vardır. Ailede problemlerin çözümü, duygusal düzenleme, değişime açık olunuş gibi durumlar bu altyapı çerçevesinde gelişir ve dönüşür.Aile bireylerinin aile yapısını yeniden yapılandırmaları ve daha fazla esneklik sağlayacak koşullar oluşturmaları konusunda destek olmak
   • Aile terapisinde önce aileye odaklanarak sonrasında ise bireyler arasındaki etkileşim üzerinden yol alınır. Genelde tek birey üzerinde çalışılmaz.
   • Psikodinamik Aile Terapileri, Yapısal Aile Terapisi, Stratejik Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Aile Terapileri, Sistemik Aile Terapisi ve Bağlanma Temelli Aile Terapisi gibi çeşitli aile terapisi modelleri vardır. Her aile için uygun modelin belirlenerek uygulanması gerekir.

Aile terapisinin amaçları nelerdir?

 • Ailedeki işlevsiz kuralları değiştirmek ve değişimi sürdürmek
 • Kuşaklar arasında süregelen örüntülerin fark edilmesi ve kırılması
 • İlerlemeyi ya da çözümü engelleyen faktörlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması
 • Aile bireylerinin sürekli sorunlar çerçevesinde etkileşimlerini azaltmak ya da değiştirmek
 • Aile için ulaşılabilir hedefler belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için aile ile birlikte çalışmak
 • Dinamik ve değişime açık bir sistem oluşturmak
 • Aile bireylerinin aile yapısını yeniden yapılandırmaları ve daha fazla esneklik sağlayacak koşullar oluşturmaları konusunda destek olmak
ETİKETLER:
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ
 • 2 Şubat 2018
 • 3012 Okunma