Mentalica | Danışmanlık Eğitim ve Araştırma Merkezi
 • MAKALELER

 • MAKALELER
 • Çocuk ve Televizyon

 • Çocuğum televizyon izlemeli mi? Yaşadığımız çağın değişmesiyle birlikte anne babalık tutumları da değişmek zorunda kalıyor. Çocuklar eskiden çok daha küçük çevrelerde, nispeten güven içinde büyüyorken; o zamanın ruhuna uyum sağlayan aileler çocukların sosyal ve ...
 • ÖYKÜ KISACIK2812 Okunma
 • MAKALELER
 • Anne Baba ve Tutumlar

 • İki yetişkinin bir araya gelip evlenmesiyle oluşan aile kurumu bireyler için büyük sorumluluk içerir. Ancak aileye bir de çocuğun eklenmesiyle sorumluluk daha da artar. Çünkü artık bireyler yalnızca karı-koca değil aynı zamanda anne-babadırlar. Bu süreçte genellikle gelişimin ...
 • ÖYKÜ KISACIK2791 Okunma
 • MAKALELER
 • Çocuklarla Yapılan İletişim Hataları-1

 • Çocuklar iletişimin temel ilkelerini ve saygılı iletişim kurmayı çevrelerindeki yetişkinleri, temel olarak birincil bakım verenlerini, yani ebeveynlerini gözlemleyerek öğrenirler. Ebeveynlerin iletişim kalıpları, çocuğun iletişim kurma biçimini şekillendirmede temel bir rol ...
 • Mentalica2246 Okunma
 • MAKALELER
 • Ebeveynlerin İhtiyaçlarının Önemi Üzerine

 • Kendi ihtiyaçlarını göz ardı ederek başka bireylerin iyiliği için çabalamak kültürümüzde olumlu bir davranış olarak nitelendiriliyor. Bunu yapmayan ve "fedakar" özelliklere sahip olmayan kişiler ise "bencil" olarak değerlendirilebiliyor. Oksijen maskesini önce kendine takmak ...
 • Mentalica1916 Okunma
 • MAKALELER
 • Çocuklarla Yapılan İletişim Hataları-2

 • Kimi zaman ağzımızdan çıkan sözcükler ile sözel olmayan sinyallerimiz arasında uyumsuzluk olabilir. Biz bir şey söylüyorken ses tonumuz, beden dilimiz, jest ve mimiklerimiz tamamen farklı bir mesaj iletebilir. Örneğin, bir sınavda istediği notu alamayan bir çocuğa “Her zaman ...
 • Mentalica1027 Okunma
 • MAKALELER
 • Çocuklarla Yapılan İletişim Hataları-3

 • Birden fazla işi bir arada yaparken dikkatinizi tamamen çocuğunuza vermeniz elbette ki zor olabilir. Size bir şey anlatmak istiyorsa ve o anda müsait değilseniz, kısa da olsa uygun bir zaman ayırın ve yalnızca onu dinleyin. Göz teması kurun ve onu anladığınızı gösterin. ...
 • Mentalica1533 Okunma
 • MAKALELER
 • Yeterince İyi Annelik

 • Çocuk psikolojisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan ünlü psikanalist Donald Winnicott’ın literatüre kazandırdığı bir kavram olan “yeterince iyi annelik”, mükemmel annelik ya da ebeveynlik diye bir şeyin mümkün olmadığını, bunun yerine çocuğun ihtiyaçlarına ...
 • Mentalica2809 Okunma
 • MAKALELER
 • YAŞLILIK DEPRESYONU (GERİATRİK DEPRESYON) ve TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

 • Yaşlanma normal ve evrensel bir olgudur.  Bununla birlikte, çok çeşitli sebeplerle yaşlılık, depresyon için bilinen risk faktörlerinden biridir. Beklenen yaşam süresinin uzamasıyla dünya nüfusu yaşlanmaktadır. 2020 yılında dünyada bir milyardan fazla yaşlı nüfus olduğu ve ...
 • 2110 Okunma
 • MAKALELER
 • YAŞAMDA ANLAM, TERAPİDE SİHİR

 • Mesleğe başladığım ilk yıllar. Oyun terapisi eğitimini yeni bitirmiştim. Hocalarımın da desteğiyle çocuk ve genç psikiyatrisi ihtisası yaptığım üniversite hastanesinde bir oyun terapisi odası düzenledik. Kliniğimizde oyun terapisi kullanılan bir yöntem olmadığı için biraz ...
 • 708 Okunma
 • MAKALELER
 • İNKARDAN YÜCELTMEYE: CİNSEL YÖNELİM FARKLILIKLARI

 • Gey, lezbiyen, homoseksüel, biseksüel, transeksüel, aseksüel, panseksüel ve bunları tanımlayan ya da etiketleyen bir sürü argo tabir. Cinsel yönelim farklılıkları; toplumun büyük çoğunluğu tarafından varlığı inkar edilerek sadece bir cinsel tercih ya da sapkınlık olarak ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ1682 Okunma
 • MAKALELER
 • Sağlıklı Zihin Tabağı

 • Çocuk psikiyatristi Dan Siegel ve meslektaşı David Rock’ın oluşturduğu Sağlıklı Zihin Tabağı'na göre sağlıklı bir beyin, zihin ve ilişkiler için 7 aktivite önem taşıyor. Bu etkinliklerin günlük olarak dengeli bir şekilde gerçekleşmesi, sağlıklı ruhsal gelişimin ...
 • Mentalica2244 Okunma
 • MAKALELER
 • ÇOCUK ve ERGENLERDE YAS SÜRECİ

 • Kayıp hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Yas kayba verilen çok yönlü bir cevaptır. Yas süreci kişiler arasında belirgin farklılıklar gösterir. Çocuk ve ergenler yas sürecinin yanı sıra kaybın getirdiği yaşam sorunlarıyla da uğraşmak zorunda kalır. Çocukların ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ21119 Okunma
 • MAKALELER
 • KARDEŞ İLİŞKİLERİ ve KARDEŞ KISKANÇLIĞI

 • Kardeşlik bağı, çoğu insanın yaşamındaki en uzun süreli ilişkidir. Kardeşler bireyin hayatında çok önemli bir rol oynar. Kardeşler birbirlerinin sosyal ve gelişimsel becerilerini etkilerler. Kardeşler arasındaki ilişki doğum öncesi dönemden itibaren başlar. Kardeşin ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ10823 Okunma
 • MAKALELER
 • ÇOCUK ve ERGENLERDE CİNSEL KİMLİK

 • Cinsel kimlik; bireyin sahip kendi bedenini ve benliğini belli bir cinsiyet içinde algılayışı, kabullenişi; duygu ve davranışlarında buna uygun biçimde yönelişidir. Kısaca kişinin kendini erkek ya da kadın hissetmesidir. Cinsiyet; kişinin erkek yada kadın olduğuna işaret ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ92522 Okunma
 • MAKALELER
 • İHMAL ve İSTİSMAR

 • Genel anlamda ihmal çocuğun gereksinimlerinin karşılanmaması olarak tanımlanmaktadır. Yapılması gerekenin yapılmadığı pasif bir durumdur. İstismar ise çocuğa zarar veren tüm davranışları içerir. Yapılmaması gerekenin yapıldığı aktif bir davranıştır. Fiziksel ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ26725 Okunma
 • MAKALELER
 • BOŞANMA VE ÇOCUK

 • Boşanma süreci çoğu zaman çocuklar için yoğun stres ve belirsizlik oluşturmaktadır. Çoğu ebeveynin boşanma kararı ile boşanma arasında geçen ortalama zaman 2-3 yıldır. Ayrıca boşanmadan sonra velayeti alan ebeveynin yaşam düzeni oluşturması da zaman almaktadır. Bu nedenle ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2020 Okunma