Kuruluş Amaçları

Ruh sağlığı alanında bireysel ve toplumsal sorunlara bilimsel ve etik yaklaşımlarla danışmanlık ve eğitim hizmeti vermeyi arzuluyoruz.

  • Mentalica her yaşta bireyin ruhsal sorunlarına yönelik danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini karşılama misyonuyla kurulmuştur. Ruh sağlığı alanında ihtiyaç duyulan tüm birimlerin aynı kurum çatısı altında toplanması amaçlanmıştır.
  • Merkezimizde ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellere yönelik güvenilir, kanıta dayalı, iyi organize edilmiş, etik ilkelere uyan, klinik pratik ve süpervizyonları içeren eğitimler verilmesi planlanmaktadır.
  • Ruh sağlığı alanında çalışan farklı disiplinleri bir araya getirerek ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaların ve projelerin planlanması ve yürütülmesi temel amaçlarımızdan biridir. Bilimsel çalışma yapmaya istekli tüm bilim insanlarına çalışma planlama, projelendirme, çalışmayı yürütme, istatistik ve çeviri alanlarında destek verilecektir.
  • Örgütsel ve endüstriyel psikoloji hizmetleri sunulması planlanmaktadır. Bu kapsamda çalışan bulma, seçme, yerleştirme, eğitme ve performansı arttırmaya yönelik eğitim ve destek hizmetleri verilecektir. Kurum çalışanlarının tatmin ve performansını arttırmaya yönelik planlamalar ve çalışmalar yapılacaktır.
  • Ruh sağlığı alanında ülkemizde kısıtlı olan değerlendirme testleri ve terapi materyallerinin, bilgisayar yazılımları ve uygulamalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.