Kuruluş Amaçlarımız

Ruh sağlığı alanında bireysel ve toplumsal sorunlara bilimsel ve etik yaklaşımlarla danışmanlık ve eğitim hizmeti vermeyi arzuluyoruz…

Mentalica her yaşta bireyin ruhsal sorunlarına yönelik danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini karşılama misyonuyla kurulmuştur. Ruh sağlığı alanında ihtiyaç duyulan tüm birimler aynı kurum çatısı altında faaliyet göstermektedir.

Merkezimizde ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellere yönelik güvenilir, kanıta dayalı, iyi organize edilmiş, etik ilkelere uyan, klinik pratik ve süpervizyonları içeren eğitimler düzenlenmektedir.

Ruh sağlığı alanında çalışan farklı disiplinleri bir araya getirerek ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaların ve projelerin planlanması ve yürütülmesi temel amaçlarımızdan biridir. Bilimsel çalışma yürütmeye istekli tüm bilim insanlarına çalışma planlama, projelendirme, çalışmayı sürdürme, istatistik ve çeviri alanlarında destek verilmektedir.

Kurumumuzda örgütsel ve endüstriyel psikoloji hizmetleri sunulmaktadır. Bu kapsamda çalışan bulma, seçme, yerleştirme, eğitme ve performansı arttırmaya yönelik eğitim ve destek hizmetleri verilmektedir. Kurum çalışanlarının tatmin ve performansını arttırmaya yönelik planlamalar ve çalışmalar düzenlenmektedir.

Ayrıca, Mentalica ruh sağlığı alanında ülkemizde kısıtlı olan değerlendirme testleri ve terapi materyallerini, bilgisayar yazılım ve uygulamalarını geliştirmeyi hedeflemekte ve buna yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.