Psikiyatrik ve Psikolojik Değerlendirme ve Danışmanlık

 • Klinik Değerlendirme Ölçekleri
 • Bilişsel Davranışçı Terapiler
 • Oyun Terapileri
 • Grup Terapileri
 • EMDR
 • Sosyal Beceri Eğitimi
 • Eğitim Danışmanlığı

Psikolojik Testler

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV)
 • Cognitive Assesment System (CAS)
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu Testleri
 • Dikkat Testleri
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Standardize Mini Mental Testi
 • Alexander Pratik Yetenek Testi
 • Projektif Testler

Eğitimlerimiz

 • Okul Ruh Sağlığı Çalışmaları
 • Ailelere Yönelik Eğitimler
 • Çocuklar İçin Atölye Çalışmaları