Mentalica | Danışmanlık Eğitim ve Araştırma Merkezi
 • Gold Plaza - Altayçeşme Mahallesi
  Öz Sokak No:19 Maltepe/İstanbul
 • 0533 302 38 93
  0216 442 40 80
 • iletisim@mentalica.com.tr
  mentalica@yahoo.com
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI

 • Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bilgilendirici makaleler.
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • Çocuk ve Televizyon

 • Çocuğum televizyon izlemeli mi? Yaşadığımız çağın değişmesiyle birlikte anne babalık tutumları da değişmek zorunda kalıyor. Çocuklar eskiden çok daha küçük çevrelerde, nispeten güven içinde büyüyorken; o zamanın ruhuna uyum sağlayan aileler çocukların sosyal ve ...
 • ÖYKÜ KISACIK23 Haziran 2018332 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • Anne Baba ve Tutumlar

 • İki yetişkinin bir araya gelip evlenmesiyle oluşan aile kurumu bireyler için büyük sorumluluk içerir. Ancak aileye bir de çocuğun eklenmesiyle sorumluluk daha da artar. Çünkü artık bireyler yalnızca karı-koca değil aynı zamanda anne-babadırlar. Bu süreçte genellikle gelişimin ...
 • ÖYKÜ KISACIK23 Haziran 2018347 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

 • Gelişimsel Dil Bozukluklarında Dil Terapisi Çocuklarla yürütülen dil terapileri temelde iki ana gruba ayrılır: yetişkin liderliğinde sürdürülen davranışçı prensipleri temel alan yaklaşımlar ve çocuğun ilgisini takip eden oyun temelli yaklaşımlar. Her iki yaklaşım ayrı ...
 • Meltem Şen23 Haziran 2018354 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB)

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan dikkat sorunları, aşırı hareketlilik ve istekleri erteleyememe (dürtüsellik) ile kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluktur. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu her yaşta ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018957 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

 • Çocuk ve ergenlerin ruhsal sorunlarının tedavisinde en çok çalışılmış ve en etkili bulunan terapi yöntemidir. Bilişsel terapi kişinin maruz kaldığı olaylardan daha çok kişinin olayı ya da durumu yorumlama biçiminin ruhsal sorunlara neden olduğu düşüncesine dayanır. ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ24 Şubat 2018438 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • YAYGIN KAYGI BOZUKLUĞU

 • Yaygın Kaygı Bozukluğu’nda temel belirti uzun süren aşırı kaygılı olma halidir. Huzursuzluk, yorgun hissetme, enerji azlığı, dikkatini derslere verememe, düşüncelerini yoğunlaştırmada güçlük ve uyku sorunları da aşırı kaygıya sıklıkla eşlik eder. Çocuk ve ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018939 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • OYUN TERAPİSİ

 • İlk çağlardan bugüne kadar oyun, insanların kendilerini dışa vurmak için kullandıkları bir yöntemdir. Çocuklar oynayarak dış dünyayı tanırlar ve onunla baş etmenin yollarını öğrenirler. Oyun, çocuğu bir yandan geliştirirken bir yandan da ona haz vererek mutlu eder. Oyun ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ24 Şubat 2018418 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • ÇOCUK ve ERGENLERDE DEPRESYON

 • Depresyon çocuk ve ergenlerde sık görülen bir ruhsal bozukluktur. Çocukluk yaşlarında %10, ergenlerde %30-40 oranlarında depresyon görüldüğü bildirilmektedir. Ebeveynlerde depresyon varsa çocuk ve ergenlerde depresyon görülme ihtimali artar. Çocukluk yaşlarında her iki ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018707 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • GRUP TERAPİLERİ

 • Çocuk ve ergenelerde grup tedavisinin avantajları nelerdir? Çocuk ve ergenler klasik terapi ortamlarından sıkılabilirler. Grup terapisi çocuk ve ergenleri görüşme ortamının sıkıcılığından uzaklaştırır. Terapistlere çocuk ve ergenleri doğal sosyal etkileşim ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018334 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • AİLE TERAPİSİ

 • Çocukların bakımı, duygusal gelişimi ve çocuk terbiyesi aile içinde verilir. Bu nedenle çocuk ve ergenlere ruhsal destek verirken mutlaka aileye yönelik de danışmanlık ve terapi hizmeti vermek gerekir. Ailelerin özellikleri ve çocuğa yaklaşımları tek başına çocukta ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018303 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • YIKICI DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

 • Karşı Gelme Bozukluğu nedir? Karşı Gelme Bozukluğu çocuk ve ergenlerde sık görülen bir davranış bozukluğudur. Çocuğun veya ergenin yaşına göre normal sayılamayacak derecede itaatsiz olması, tartışmacı olması ve aileye karşı koyması gibi davranışlarla kendini ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 20181169 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARI

 • Otizm Spektrum Bozuklukları (yaygın gelişimsel bozukluklar) hayatın ilk yıllarından itibaren sosyal, bilişsel ve iletişimsel gelişimde gecikme ve sapmaların olduğu nörogelişimsel bozukluklardır. Otizmde en temel özellik karşılıklı etkileşim ve ilişki kurma becerisindeki ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018484 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • EMDR: Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma

 • Travma ya da olumsuz yaşam olayına maruz kalan çocuk ve ergenlerde göz hareketleriyle yoluyla travmatik olayla ilgili bilgilerin daha sağlıklı biçimde yeniden işlenmesi yoluyla travmalardan sonra ortaya çıkan ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılmaktadır. EMDR tedavisinde ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ24 Şubat 2018320 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • PSİKODRAMA

 • PSİKODRAMA Sözden çok eyleme dayalı olan, bireyin sorunları yeniden canlandırarak aktarması istenilen bir psikoterapi yöntemidir. Çocuk ve ergenler kuklalar aracılığıyla, sözel olmayan oyunlarda kendilerini ifade edebilirler. Birey hiç yapmadığı ya da çok az ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018400 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • AYRILIK KAYGISI BOZUKLUĞU

 • AYRILIK KAYGISI BOZUKLUĞU Ayrılık kaygısı çocuğun gelişimsel olarak bağlandığı başlıca kişilerden ayrılma ile birlikte uygunsuz ve aşırı kaygı duymasıdır. Ayrılık kaygısı 6 ay-3 yaş arasında normal bir süreçtir. 1,5 yaş civarında şiddetlidir. Bir yaşın ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018326 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu

 • Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) genetik ve çevresel etmenlerin etkileşimiyle ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur. Beyin işleyişindeki bozukluklardan kaynaklanır. Özgül öğrenme Bozukluğu tanısı alan çocukler ve ergenler zekalarını belirli bir eğitim alanında (örn: ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018417 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

 • Dil ve konuşma bozukluklarının doğasını en iyi şekilde anlayabilmek için öncelikle ikisi arasındaki farkı anlamak gerekmektedir. Dil bozuklukları konuşulan dil veya dillerin kurallarına dair bilgilerin edinilmesine ilişkin bir sorun iken, konuşma bozuklukları bu dile ait konuşma ...
 • Meltem Şen2 Şubat 2018675 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • TİK BOZUKLUKLARI

 • Tikler; istem dışı, hızlı, aralıklı, ritmik olmayan, basmakalıp, tekrarlayıcı şekilde bir motor hareket ya da ses çıkarma olarak tanımlanır. Tikler 1 yıldan daha uzun sürerse süreğen ya da kronik tik bozukluğu olarak adlandırılırlar. Hem hareket hem de sesle ilgili tikler bir ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018437 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • BEDENSEL BELİRTİ İLE GİDEN BOZUKLUKLAR

 • (SOMATOFORM BOZUKLUKLAR) Nörolojik veya genel bir fiziksel hastalıkla açıklanamayan bedensel belirtilerle giden bir grup ruhsal bozukluktur. Genelde bedensel yakınmalar nedeniyle sürekli olarak tıbbi bir yardım arayışı vardır. Bu belirtilere psikolojik stres kaynakları eşlik ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018445 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • SEÇİCİ KONUŞMAZLIK

 • (SELEKTİF MUTİZM) Çocuğun yakın ilişki içinde olduğu bazı kişilerle konuşabilirken, özellikle otorite figürü olarak algıladığı çoğu insanla, yabancı ortamlarda konuşamamasıdır. Seçici konuşmazlığı olan çocukların çoğu utangaç, kaygılı, aşırı bağımlı ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018259 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • ÖZGÜL FOBİ

 • Özgül bir nesne yada durumla ilgili aşırı korku ya da kaygı olarak tanımlanır. En sık hayvan (kedi, köpek, yılan, arı vb), doğal çevre, kan-iğne-yaralanma, uçağa binme, asansör, yükseklik ile ilişkili korkular görülür. Çocuklar gelişim sürecinde yaşa göre normal ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018280 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

 • Obsesif Kompulsif Bozukluk ya da Takıntı Hastalığı’nda obsesyonlar (takıntılar) ve kompulsiyonlar (zorlantı) görülür. Obsesyonlar ya da takıntılar; insanın zihnine istenmeden giren, kendisine rahatsızlık verdiği ve kaygı yarattığı halde bilinçli çaba ile kendini bunlardan ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018364 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • MENTAL RETARDASYON (ZEKA GERİLİĞİ)

 • Çocuğun kendi yaşı ve kültürüne göre uyumsal becerilerinin ve davranışlarının yetersiz olması olarak tanımlanmaktadır. Uyumsal beceriler iletişim, kendine bakım, ev yaşamı, kişiler arası ilişkiler, kendi kendini yönetme, akademik beceriler, sağlık ve güvenlikle ilgili ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018717 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • ÇOCUKLUK ÇAĞI ŞİZOFRENİSİ

 • Şizofreni her toplumda, her türlü sosyoekonomik düzeyde ve her yaşta görülebilir. Temel belirtileri gerçeği değerlendirme yetilerinde bozulma, sanrı (hezeyan), varsanı (halüsinasyon) ve bilişsel işlevlerde bozulmadır. Erişkin şizofrenlerin üçte biri ilk belirtilerinin 20 ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018423 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • ÇOCUK VE ERGENLERDE KAYGI BOZUKLUKLARI

 • Kaygı ya da anksiyete kişinin yeni koşullara uyumunu sağlayan, kişinin ruhsal gelişimini daha üst basamaklara çıkmasında itici bir görev gören, insanın hayatta kalması ve soyunu devam ettirmesi için gerekli olan normal bir tepkidir. Genel olarak, süreğenleşmiş, kişinin ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018274 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • ÇOCUK ve ERGENLERDE YAS SÜRECİ

 • Kayıp hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Yas kayba verilen çok yönlü bir cevaptır. Yas süreci kişiler arasında belirgin farklılıklar gösterir. Çocuk ve ergenler yas sürecinin yanı sıra kaybın getirdiği yaşam sorunlarıyla da uğraşmak zorunda kalır. Çocukların ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018846 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • İHMAL ve İSTİSMAR

 • Genel anlamda ihmal çocuğun gereksinimlerinin karşılanmaması olarak tanımlanmaktadır. Yapılması gerekenin yapılmadığı pasif bir durumdur. İstismar ise çocuğa zarar veren tüm davranışları içerir. Yapılmaması gerekenin yapıldığı aktif bir davranıştır. Fiziksel ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018563 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • ÇOCUK ve ERGENLERDE CİNSEL KİMLİK

 • Cinsel kimlik; bireyin sahip kendi bedenini ve benliğini belli bir cinsiyet içinde algılayışı, kabullenişi; duygu ve davranışlarında buna uygun biçimde yönelişidir. Kısaca kişinin kendini erkek ya da kadın hissetmesidir. Cinsiyet; kişinin erkek yada kadın olduğuna işaret ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018387 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • BOŞANMA VE ÇOCUK

 • Boşanma süreci çoğu zaman çocuklar için yoğun stres ve belirsizlik oluşturmaktadır. Çoğu ebeveynin boşanma kararı ile boşanma arasında geçen ortalama zaman 2-3 yıldır. Ayrıca boşanmadan sonra velayeti alan ebeveynin yaşam düzeni oluşturması da zaman almaktadır. Bu nedenle ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Mart 2018335 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU (TSSB)

 • Travma bireyin zihinsel, ruhsal yaşamını etkileyen, günlük yaşamında olumsuz sonuçlar doğuran her türlü olay olarak tanımlanabilir. Travmayı olağan olumsuz yaşantılardan ayıran, kişinin yaşamına ya da beden bütünlüğüne yönelik tehdit, şiddet ya da ölümle karşı ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018596 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • TOPLUMSAL KAYGI BOZUKLUĞU

 • Sosyal fobi diğer insanlar tarafından olumsuz değerlendirilme ile ilgili yoğun korku ve kaygıya neden olur. Sosyal fobi tanısı alan çocuk ve ergenler başkalarının önünde küçük düşecekleri, sıkıntı ya da utanç duyacağı bir şekilde davranacakları kaygısı ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018434 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • KARDEŞ İLİŞKİLERİ ve KARDEŞ KISKANÇLIĞI

 • Kardeşlik bağı, çoğu insanın yaşamındaki en uzun süreli ilişkidir. Kardeşler bireyin hayatında çok önemli bir rol oynar. Kardeşler birbirlerinin sosyal ve gelişimsel becerilerini etkilerler. Kardeşler arasındaki ilişki doğum öncesi dönemden itibaren başlar. Kardeşin ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ24 Şubat 2018516 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • BAĞLANMA BOZUKLUĞU

 • Bağlanma, bebeklerle anne-babaları ya da bakım verenleri arasında kurulan, duygusal olarak olumlu ve yardım edici bir ilişkinin varlığını ifade eder. Anne ve çocuk arasında kurulan güvenli bir bağlanma ilişkisi çocuğa sağlıklı psikolojik gelişim olanağı sağlar. ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018369 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • ÇOCUK ve ERGENLERDE BİPOLAR BOZUKLUK

 • (İKİ UÇLU DUYGUDURUM BOZUKLUĞU) Son zamanlara kadar Bipolar Bozukluk genel olarak bir erişkin hastalığı olarak bilinmekteydi. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar bu bozukluğun çocukluk ve ergenlik döneminde başlama ihtimalinin hiç azımsanmayacak düzeylerde olduğunu ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2 Şubat 2018295 Okunma