• Bağlanma, bebek ile anne-baba ya da bebeğe bakım veren bir yetişkin arasında kurulan, duygusal olarak olumlu, karşılıklı ve yardım edici bir ilişkinin varlığına işaret eder. Anne ve çocuk arasında kurulan güvenli bağlanma çocuk için sağlıklı gelişim ortamını ve olanağını sağlar.
 • Bağlanma Bozukluğu bebeğin sevgi, ilgi, bakım, beslenme ve uyaran alma gibi gereksinimlerinin karşılanmaması durumunda; Bebek ve çocukların ilgi ve sevgiyi nasıl ifade edeceklerini öğrenememeleri sonucu uygunsuz toplumsal ilişki kurmaları ile karakterize bir bozukluktur.
 • Bu çocuklar gelişim düzeylerine uygun olmayan yetersiz ve uygunsuz sosyal tepkiler verirler. Genellikle 5 yaşından önce başlar. Bebeğin ya da küçük çocuğun yaşamındaki pek çok alanda bozulma ve gelişim dönemleri ile uygunluk göstermeyen bir sosyal ilişki kurma biçimi ortaya çıkar.
 • Bağlanma Bozukluğu olan çocukların sağlıklı akranlarına göre jest ve mimikleri anlamlandırmada ve empati yapabilmede belirgin güçlükleri vardır.
 • Alıcı ve ifade edici dil gelişim sorunları, bilişsel gelişim ve dikkat süreçlerinin bozulması, kişiler arası ilişkilerde yetersizlik, sosyal davranış sorunları, gelişimsel gerilik ve fiziksel sağlıkla ilişkili sorunlar görülebilir.

 

Hangi durumlarda Bağlanma Bozukluğu ortaya çıkabilir?

 • Annede ruhsal sorunların varlığı
 • Aile içi şiddet
 • İstismar
 • Ebeveynliğe hazır olmamak
 • Kurum bakımı
 • Uzun süreli hastane yatışı
 • Kronik hastalıklar

 

Tedavi yaklaşımları

 • Çocuğun güvenliği sağlanmalıdır.
 • Çocuğun ve bakım verenine aynı anda psikoterapi uygulanmalıdır.
 • Çocuk ve aile arasındaki bağları güçlendirmek temel hedeftir. İlgi, destek, sevgi ve bakımın sürekliliği sağlanmalıdır.

 

 

 

ETİKETLER:
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ
 • 2 Şubat 2018
 • 7385 Okunma