Mentalica | Danışmanlık Eğitim ve Araştırma Merkezi
 • Ruhsal Bozukluklar

 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • SEÇİCİ KONUŞMAZLIK

 • (SELEKTİF MUTİZM) Çocuğun yakın ilişki içinde olduğu bazı kişilerle konuşabilirken, özellikle otorite figürü olarak algıladığı çoğu insanla, yabancı ortamlarda konuşamamasıdır. Seçici konuşmazlığı olan çocukların çoğu utangaç, kaygılı, aşırı bağımlı ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ4960 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

 • Obsesif Kompulsif Bozukluk ya da Takıntı Hastalığı’nda obsesyonlar (takıntılar) ve kompulsiyonlar (zorlantılar) görülür. Obsesyonlar ya da takıntılar; kişinin zihnine istenmeden giren, kendisine rahatsızlık verdiği ve kaygı yarattığı halde bilinçli çaba ile kişinin ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ5611 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • ÇOCUK ve ERGENLERDE DEPRESYON

 •   Depresyon çocuk ve ergenlerde sık görülen bir ruhsal bozukluktur. Çocukluk yaşlarında %10, ergenlerde %30-40 oranlarında depresyon görüldüğü bildirilmektedir. Ebeveynlerde depresyon varsa çocuk ve ergenlerde depresyon görülme ihtimali artmaktadır.  Çocukluk ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ9599 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU (TSSB)

 • Travma bireyin zihinsel, ruhsal yaşamını etkileyen, günlük yaşamında olumsuz sonuçlar doğuran her türlü olay olarak tanımlanabilir. Travmayı olağan olumsuz yaşantılardan ayıran, kişinin yaşamına ya da beden bütünlüğüne yönelik tehdit, şiddet ya da ölümle karşı ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ4435 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • YIKICI DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

 • Karşı Gelme Bozukluğu nedir? Karşı Gelme Bozukluğu çocuk ve ergenlerde sık görülen bir davranış bozukluğudur. Çocuğun veya ergenin yaşına göre normal sayılamayacak derecede itaatsiz olması, tartışmacı olması ve aileye karşı koyması gibi davranışlarla kendini ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ17972 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • TİK BOZUKLUKLARI

 • Tikler; istem dışı, hızlı, aralıklı, ritmik olmayan, basmakalıp, tekrarlayıcı şekilde bir motor hareket ya da ses çıkarma olarak tanımlanır. Tikler 1 yıldan daha uzun sürerse süreğen ya da kronik tik bozukluğu olarak adlandırılırlar. Hem hareket hem de sesle ilgili tikler bir ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ12097 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • MENTAL RETARDASYON (ZEKA GERİLİĞİ)

 •   Çocuğun kendi yaşı ve kültürüne göre uyumsal becerilerinin ve davranışlarının yetersiz olması olarak tanımlanmaktadır. Uyumsal beceriler; iletişim, kendine bakım, ev yaşamı, kişiler arası ilişkiler, kendi kendini yönetme, akademik beceriler, sağlık ve ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ6626 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • YAYGIN KAYGI BOZUKLUĞU

 • Yaygın Kaygı Bozukluğu’nda temel belirti uzun süren aşırı kaygılı olma halidir. Huzursuzluk, yorgun hissetme, enerji azlığı, dikkatini derslere verememe, düşüncelerini yoğunlaştırmada güçlük ve uyku sorunları da aşırı kaygıya sıklıkla eşlik eder. Çocuk ve ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ4361 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • BAĞLANMA BOZUKLUĞU

 • Bağlanma, bebek ile anne-baba ya da bebeğe bakım veren bir yetişkin arasında kurulan, duygusal olarak olumlu, karşılıklı ve yardım edici bir ilişkinin varlığına işaret eder. Anne ve çocuk arasında kurulan güvenli bağlanma çocuk için sağlıklı gelişim ortamını ve ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ7386 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARI

 •   Otizm Spektrum Bozuklukları (Yaygın Gelişimsel Bozukluklar) hayatın ilk yıllarından itibaren sosyal, bilişsel ve iletişimsel gelişimde gecikme ve sapmaların olduğu nörogelişimsel bozukluklardır. Otizmde en temel özellik karşılıklı etkileşim ve ilişki kurma ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ26371 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • ÇOCUK VE ERGENLERDE KAYGI BOZUKLUKLARI

 • Kaygı ya da anksiyete kişinin yeni koşullara uyumunu sağlayan, kişinin ruhsal gelişimini daha üst basamaklara çıkmasında itici bir görev gören, insanın hayatta kalması ve soyunu devam ettirmesi için gerekli olan normal bir tepkidir. Genel olarak, süreğenleşmiş, kişinin ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ11049 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • ÇOCUK ve ERGENLERDE BİPOLAR BOZUKLUK

 • İKİ UÇLU DUYGUDURUM BOZUKLUĞU  Yakın bir zamana kadar Bipolar Bozukluk genel olarak bir erişkin hastalığı olarak bilinmekteydi. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar bu bozukluğun çocukluk ve ergenlik döneminde başlama ihtimalinin hiç azımsanmayacak düzeylerde ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ5698 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu

 • Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) genetik ve çevresel etmenlerin etkileşimiyle ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur. Beyin işleyişindeki bozukluklardan kaynaklanır. Özgül öğrenme Bozukluğu tanısı alan çocukler ve ergenler zekalarını belirli bir eğitim alanında (örn: ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ9537 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • ÇOCUKLUK ÇAĞI ŞİZOFRENİSİ

 • Şizofreni her toplumda, her türlü sosyoekonomik düzeyde ve her yaşta görülebilir. Temel belirtileri gerçeği değerlendirme yetilerinde bozulma, sanrı (hezeyan), varsanı (halüsinasyon) ve bilişsel işlevlerde bozulmadır. Erişkin şizofrenlerin üçte biri ilk belirtilerinin 20 ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ56941 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • ÖZGÜL FOBİ

 • Özgül bir nesne ya da durumla ilgili aşırı korku ya da kaygı olarak tanımlanır. En sık hayvan (kedi, köpek, yılan, arı vb.), doğal çevre, kan-iğne-yaralanma, uçağa binme, asansör, yükseklik ile ilişkili korkular görülür. Çocukların gelişim sürecinde yaşa göre ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ2494 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • AYRILIK KAYGISI BOZUKLUĞU

 • Ayrılık kaygısı çocuğun gelişimsel olarak bağlandığı ona bakım veren başlıca kişilerden ayrılma durumlarında uygunsuz ve aşırı kaygı duymasıdır. 6 ay-3 yaş arasında var olan ayrılık kaygısı normal olarak değerlendirilen bir tepkidir. 1,5 yaş civarında ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ12231 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • TOPLUMSAL KAYGI BOZUKLUĞU

 • Sosyal fobi diğer insanlar tarafından olumsuz değerlendirilme ile ilgili yoğun korku ve kaygıya neden olur. Sosyal fobi tanısı alan çocuk ve ergenler başkalarının önünde küçük düşecekleri, sıkıntı ya da utanç duyacağı bir şekilde davranacakları kaygısı ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ3847 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

 • Dil ve konuşma bozukluklarının doğasını en iyi şekilde anlayabilmek için öncelikle ikisi arasındaki farkı anlamak gerekmektedir. Dil Bozuklukları konuşulan dil veya dillerin kurallarına dair bilgilerin edinilmesine ilişkin bir sorun iken, Konuşma Bozuklukları bu dile ait konuşma ...
 • Meltem Şen43064 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • BEDENSEL BELİRTİ İLE GİDEN BOZUKLUKLAR

 • SOMATOFORM BOZUKLUKLAR Nörolojik veya genel bir fiziksel hastalıkla açıklanamayan bedensel belirtilerle giden bir grup ruhsal bozukluktur. Genelde bedensel yakınmalar nedeniyle sürekli olarak tıbbi bir yardım arayışı vardır. Bu belirtilere psikolojik stres kaynakları eşlik ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ8236 Okunma
 • ÇOCUK & GENÇ DANIŞMANLIĞI
 • DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB)

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan dikkat sorunları, aşırı hareketlilik ve istekleri erteleyememe (dürtüsellik) ile kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluktur.  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ...
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ41735 Okunma