• Kaygı ya da anksiyete kişinin yeni koşullara uyumunu sağlayan, kişinin ruhsal gelişimini daha üst basamaklara çıkmasında itici bir görev gören, insanın hayatta kalması ve soyunu devam ettirmesi için gerekli olan normal bir tepkidir.
 • Genel olarak, süreğenleşmiş, kişinin verimini düşüren, kişiler arası ilişkilerde kopukluklara neden olan ve fiziksel belirtilere neden olan kaygı “patolojik kaygı” olarak değerlendirilir.
 • Kaygı bozuklukları çocuk ve ergenlerde en fazla görülen ruhsal hastalıklardır. Çocuk ve ergenlerdeki sıklıkları %5-22 arasında değişmektedir.
 • Kaygı Bozuklukları’nın çekirdek belirtileri “aşırı korku” ve “endişe”dir. Bu çekirdek belirtiler tüm kaygı bozukluklarında mevcuttur.
 • Kaygı bozuklukları yaşanılan belirtiler, seyri ve ortaya çıkaran etkenlerle birbirinden ayrılırlar.

 

Kaygı Bozuklukları’nda bazı ortak belirtiler vardır.

 • Sinirlilik
 • Huzursuzluk
 • Heyecan
 • Kolay yorulma
 • Kolay irkilme
 • Kontrolünü kaybetme hissi
 • Tahammülsüzlük
 • Konsantrasyonda bozulma

Kaygı Bozuklukları’nda fiziksel belirtiler de ortaya çıkabilir.

 • Çarpıntı, tansiyon değişiklikleri, soluk renk veya yüzde kızarma
 • Soluk almada zorluk, göğüste sıkışma hissi, hızlı nefes alıp verme
 • Yutma güçlüğü, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı
 • Sık işeme ya da idrar kaçırma kaygısı
 • Titreme, uyuşma, baş dönmesi, kas gerginliği, bayılma
 • Ağrılar, yorgunluk, uykuya dalmada güçlük, uykusuzluk

 

Kaygı Bozuklukları’nın nedenleri kişiler arasında farklılıklar gösterir.

Ailesel yatkınlık: Küçük yaşlarda ortaya çıkan kaygı sorunlarında genetik yatkınlık ihtimali yüksektir. Kaygı Bozukluğu tanısı alan çocuk ve ergenlerin ebeveynlerinde ve yakın akrabalarında kaygı sorunlarının görülme ihtimali daha fazladır. Ailede birden fazla kişide kaygı sorunu olduğunda ailedeki bireylerin birbirlerinin kaygısını tetikleme ve arttırma ihtimali vardır.

Ortak mizaç özellikleri: Kaygı Bozuklukları’na yatkınlığı arttıran bazı ortak mizaç özellikleri vardır.

 • Yenilikten kaçınma
 • Yaşıtlarına ısınmada yavaşlık
 • Az gülme
 • Ebeveynlere yakınlık
 • Sınırlı göz teması
 • Bebeklerde kolay uyarılma ve duygusallık

Aile ve ebeveyn özellikleri

 • Kaygı Bozukluğu tanısı alan çocuk ve ergenlerin ebeveynleri genellikle müdahaleci ve olumsuzlukları abartan düşünce yapısındadır. Çok korumayla baskılanan çocuklar kaygıya daha yatkın hale gelir.
 • Ebeveynlerin kaygıları ve modelleme yoluyla da çocuklar tarafından öğrenilir.

Yoğun stres ve olumsuz yaşam olayları: Yoğun stres kişiyi kaygı sorunlarına yatkınlaştırır. Kaygıya yatkınlığı olan kişilerde olumsuz yaşam olaylarından sonra kaygı sorunları daha fazla ortaya çıkar. Çocuk ve ergenlerde kötü muamele, akran zorbalığı ve alay edilme de kaygıyı arttırır.

Çocukluk ve ergenlik yaşlarında yaşlarında görülen kaygı bozuklukları:

 • Ayrılık Kaygısı Bozukluğu
 • Seçici Konuşmazlık
 • Yaygın Kaygı Bozukluğu
 • Özgül Fobi
 • Sosyal Kaygı Bozukluğu
 • Panik Bozukluk
ETİKETLER:
 • DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ
 • 2 Şubat 2018
 • 11048 Okunma