Mentalica | Danışmanlık Eğitim ve Araştırma Merkezi
 • Terapiler

 • ERİŞKİN DANIŞMANLIĞI
 • İLİŞKİ PROBLEMLERİ ve YAŞANTISAL SORUNLAR

 • Danışanlarımız genelde aşağıdakilere benzer şikayetler ile başvururlar: “ İlişkilerimde hep aynı sorunları yaşıyorum, sanki aynı filmi tekrar tekrar izliyor gibiyim. Neden hep bana acı çektiren insanlar ile birlikte oluyorum ki? Önce her şey güzel başlıyor, sonra ...
 • FİLİZ AYKAN1412 Okunma
 • ERİŞKİN DANIŞMANLIĞI
 • PSİKODİNAMİK TERAPİ

 • Tüm psikodinamik terapilerin temeli, Sigmund Freud tarafından 20. Yüzyılın başlarında oluşturulan psikoanalitik kurama dayanmaktadır. Söz konusu terapiler, Freud’un öğretilerini geliştirip çağdaş düşünceye uyarlayarak güncel şartlarda uygulayan terapilerdir. Psikodinamik ...
 • FİLİZ AYKAN1318 Okunma
 • ERİŞKİN DANIŞMANLIĞI
 • BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

 • Bilişsel Davranışçı terapi (BDT), danışanın bugün var olan sorunlarına odaklanan kısa süreli ve yapılandırılmış bir terapi modelidir. Davranışçı öğreti, insan tepkilerinin öğrenme süreçlerine dayandığını, işlevsel olmayan davranışların da aynı öğrenme ...
 • FİLİZ AYKAN1219 Okunma