Kliniğimizde değerlendirme sürecinde çocuk-genç, ebeveyn ve öğretmenlerden alınan bilgi formları ve ölçekler  hakkında, kliniğimize başvurunuzu takip eden süreçte sizlere bilgi verilmektedir.