Psikotik bozukluklar, kişinin gerçeği değerlendirme yetkinliğini bozdukları için ciddi ruhsal rahatsızlıklardır. Sanrılar (yanlış inançlar) ve/veya halüsinasyonlar (varsanılar) ile karakterize bir grup psikolojik hastalığa verilen genel isimdir. Söz konusu hastalıklar içerisinde toplum tarafından en çok bilineni şizofrenidir.

Sanrılar: Somut bir kanıt bulunmamasına veya imkansız olmasına karşın, kişinin ısrarlı bir şekilde inandığı düşüncelerdir. Sanrılar geniş bir yelpazede çeşitlilik gösterebilir. Kişi, çevresindeki herkesin kendisine zarar vermek istediğine, düşüncelerinin başkaları tarafından kontrol edildiğine, tanıdığı karşı cinsten herkesin kendisine aşık olduğuna veya dünyayı değiştirmek gibi bir misyonu olduğuna katı bir şekilde inanabilir.

Halüsinasyonlar: Gerçekdışı olduğu halde hastaya gerçekmiş izlenimi veren görsel, işitsel, dokunsal, tat alma veya koku duyma ile ilintili algısal deneyimler. Kişi, odada kimse yokken kendisi ile konuşan sesler duyduğunu, havada uçan birini gördüğünü, pis kokular duyduğunu, derisinde böceklerin dolaştığını hissettiğini vb. zannedebilir. Söz konusu gerçek dışı algısal deneyimlerin en az bir çeşidinin varlığı halüsinasyondan bahsetmek için yeterlidir.

Şizofreni:

Şizofreni hayat boyu süren ama doğru tedavi yöntemleri (psikiyatrik ilaç ve takip, destekleyici terapi yöntemleri vb.) genellikle kontrol altına alınabilen psikotik bir bozukluktur.

Sanrılar ve/veya halüsinasyonların yaşandığı akut dönemlerde hastane yatışı gerekmekle birlikte, diğer zamanlarda nispeten normal bir yaşam sürdürebilirler.

Şizofreninin diğer belirtileri aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

Duygusal Donukluk: Duygusal açıdan kendini donuk hissetme, yüzde donuk ifade, çevreden gelen uyaranlara tepki vermeme, beden dilini kullanmama, göz temasından kaçınma.

Düşünce ve Konuşma Bozukluğu: Düşünme hızında yavaşlama, düşünsel içeriğin azalması, soyut düşüncede zorlanma, planlama, problem çözme becerilerinde kısıtlılık, dikkat ve öğrenme sorunları, konuşmanın akıcılığında kısıtlılık, konudan konuya atlama ve mantıksal bağlantıların bulunmaması, anlamsız kelimeler türetme, aynı kelime/cümleleri tekrar etme vb.

Davranış bozuklukları ve Sosyal Problemler: Sosyal etkileşimden geri çekilme, günlük aktivitelerini sürdürmeye yönelik motivasyonda belirgin azalma, kişisel hijyende bozulmalar, aktivitelerden keyif alamama.

ETİKETLER:
  • FİLİZ AYKAN
  • 9 Mayıs 2018
  • 5497 Okunma