2010 yılında Yeditepe Üniversitesinde başladığı psikoloji lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince çeşitli kurumlarda gönüllü çalışma ve stajlarını sürdürmüştür. 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edilmiş ve program dahilinde Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde, süpervizyon altında çocuk, ergen ve yetişkin danışanlara psikoterapi çalışmalarını sürdürmüştür.

Eğitim ve staj sürecinin ardından tamamladığı tez çalışması kapsamında eşik altı obsesif kompulsif belirtiler gösteren ilk okul çağındaki çocukların annelerine kendi hazırlamış olduğu sekiz haftalık psiko-eğitim çalışmasını uygulamıştır. Tez çalışması 20. Ulusal Psikoloji Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuş ve Klinik Psikiyatri Dergisi’nde yayınlanmıştır.

2017-2021 yılları arasında MEB’e bağlı farklı özel okullarda okul psikoloğu ve psikolojik danışman olarak çalışmıştır. 2022-2023 güz ve bahar dönemlerinde Yeditepe Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev almıştır. 2016 yılından beri çocuk, ergen ve ebeveyn danışanlarına psikoterapi hizmeti vermekte olup, bu alanda akademik çalışmalarına devam etmektedir. Çalışmalarında ağırlıklı olarak, bilişsel davranışçı terapi ve çocuk merkezli oyun terapisi uygulamalarını kullanmaktadır.

Çocuk değerlendirme testleri, MMPI, WISC-IV ve CAS, MOXO gibi testlerin uygulama yeterliliğine sahiptir.