Türkiye 33. sü olarak kazandığı Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü tamamladıktan sonra Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini ‘ilişki ve partner odaklı obsesif kompulsif bozukluk semptomları’ üzerine hazırladığı tezle ve süpervizyon eğitimleriyle tamamlamış ve uzmanlık eğitimini birincilikle bitirmiştir. Şu anda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’nda eğitimine devam etmektedir.

Yılmaz, lisans ve yüksek lisans eğitimleri sırasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nevroz, kadın-erkek psikoz bölümlerinde ve psikiyatri polikliniğinde, Cerrahpaşa Hastanesi psikiyatri kliniğinde, Balıklı Rum Hastanesi bağımlılık ve psikiyatri kliniklerinde stajlar yapmıştır. Ayrıca Yüksek Lisans eğitimi sırasında Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezinde (DÜPEM) çocuk, ergen, aile ve yetişkinlerle çalışma imkânı bulmuş; çocuklara ve yetişkinlere yönelik canlı süpervizyon eşliğinde psikoterapi çalışmaları ve psikolojik değerlendirme uygulamaları yapmıştır.

Çalışma hayatına lisans eğitiminden sonra mimarlık sektöründeki özel bir firmada başlamış olup burada iletişim, sosyal medya, çeviri, eğitim ve seminer gibi konularla ilgilenmiştir. Daha sonra Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde ‘research assistant’ görevini yürütmüş ve bu süre içerisinde lisans düzeyinde pek çok ders vererek akademik çalışmalarını sürdürmüştür. Aynı zamanda 2014-2017 yılları arasında Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi’nde üniversite öğrencilerine, çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik bireysel psikoterapi ve psikolojik değerlendirme çalışmalarını sürdürmüştür.

Bugüne kadar çeşitli özel merkezlerde hizmet vermiş olan Yılmaz, 2016’dan bu yana Doç. Dr. Muhammed Ayaz ile birlikte çalışmakta; çocuk, ergen, yetişkin ve ailelerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. WISC-IV, WISC-R, CAS, Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası, Bender-Gestalt Görsel Motor Testi, Çocuk Değerlendirme, MMPI ve TAT gibi testleri uygulamaktadır. Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.