Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimimi tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanını aldıktan sonra, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Ankara Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniklerinde 2004-2009 yılları arasında ihtisasımı tamamlayarak Psikiyatri Uzmanı oldum. Çeşitli kamu hastanelerinde çalıştım. Özel Kliniğimde 2012 yılından itibaren tedavi hizmetlerine başladım. Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde akademisyen olarak lisansüstü düzeyde ders vermeye devam ediyorum.

Psikoterapi alanında çalışmaya asistanlığım döneminde (2004-2009 yılları) başladım. Cinsel Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Çift Terapisi ve EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) tedavilerini uyguluyorum.