2021 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji bölümünü onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimine devam ederken Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın-erkek ve AMATEM servislerinde ve çeşitli kurumlarda staj yapmıştır. Maya Vakfı, World Human Relief ve Small Project İstanbul’da psikososyal destek, saha ve eğitim çalışmalarında gönüllü olarak yer almıştır. Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’dan İleri Düzey Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimini tamamlamıştır. Bambu Gönüllü Eğitim Platformu Psikolojik Destek Projesi kapsamında 8 ay süreyle süpervizyon eşliğinde gönüllü psikolojik destek hizmeti sağlamıştır. 2023 yılında Mentalica ekibine katılmıştır.